Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności


Administratorem danych jest Butshoes Firma Handlowa ul. Ozimska 16 lok. 208 45-057 Opole info@bialybucik.pl tel. 77 45 46 357


Zakres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe w zakresie: adresu e-mail i hasła będą przetwarzane w celu rejestracji i prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego.Klient może uzupełnić swoje dane, podając również informacje niezbędne do składania zamówień i wykonania umowy sprzedaży: imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres wysyłki, dane do wystawienia faktury VAT.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
założenia i prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego, świadczenia usług drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. 2016.1030 z dnia 2016.07.15) zgodnie z regulaminem sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży czyli realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym, komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego, wykonywania usługi newsletter czyli wysyłania drogą elektroniczną treści marketingowych o klient wyrazi na to odrębną, dobrowolną zgodę.

Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną umowa sprzedaży, która zostanie zawarta w przypadku złożenia zamówienia, przepisy prawa podatkowego, w tym w szczególności Ustawy Ordynacja Podatkowa, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nasz uzasadniony interes jaki mamy do obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgoda na usługę newsletter.

Zasady przekazywania danych osobowych
W niektórych sytuacjach posiadamy prawo do przekazania danych osobowych klienta innym podmiotom. Jesteśmy uprawnieni do przekazania danych osobowych klienta wyłącznie:
osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. obsługa informatyczna sklepu internetowego, usługi księgowe,
innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy sprzedaży, np. kurierzy, obsługa płatności online.

Okres przechowywania danych osobowych
W przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie drogą elektroniczną treści marketingowych lub uzupełniania danych w ramach prowadzenia konta internetowego, będziemy przetwarzać dane do momentu usunięcia przez klienta konta lub wycofania zgody na usługę newsletter, otrzymania prośby o usunięcie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania, lub gdy konto będzie nieaktywne 10 lat.
Niektóre dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, jednak nie krócej niż przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku do Urzędu Skarbowego.

Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Każdy posiada:
prawo do wycofania wyrażonej zgody, prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wycofanie zgody na usługę newsletter
Każdy posiada możliwość wycofania zgody w każdym momencie. Można to wykonać na koncie sklepu internetowego. Wycofanie zgody jest również możliwe poprzez kliknięcie odpowiedniego linku załączonego do każdej otrzymanej przez wiadomości wysłanej w ramach prowadzonej przez nas usługi newsletter.
Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

Obowiązek podania danych osobowych
Podanie Pana/Pani danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia rejestracji i prowadzenia konta oraz wykonania umowy sprzedaży. Brak podania tych danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie umowy.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu