A A A

Regulamin

ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem witryny www.bialybucik.pl. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

2.Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Zamawiający.


3.Płatności za złożone zamówienie można dokonać: a.przelewem bankowym b.gotówką przy odbiorze.

4.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od doręczenia towaru.


5.Płatność przelewem należy wykonać na rachunek bankowy o numerze :

Mbank

09114020040000370278947705

 

Butshoes Firma Handlowa
Ozimska 16 lok. 208
45-057 Opole

NIP 754-110-71-44

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym bialybucik.pl
2.Zamówienia przyjmowane są na stronie internetowej www.bialybucik.pl
3.Wypełniając formularz zamówienia w sklepie internetowym Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z póź. zm.). Dane są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
4.Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

WARUNKI ZAKUPU

1.Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu.
2.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.
3.Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku: - błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia, - we wskazanym czasie zamawiający nie dokona przelewu we wskazanej wysokości,
4. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru.
5.Sklep Internetowy związany jest ceną podaną przy ofercie sprzedaży towaru i zaakceptowaną przez Zamawiającego w chwili złożenia zamówienia.
6.Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania sprzedaży promocyjnej oferowanych towarów. Realizacja zamówień na towary objęte promocja następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych akcja promocyjną.
7.Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta.

 

 

 

 

Umowa zawierana na odległość w obrocie konsumenckim.

Regulacja prawna:

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

* Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn w ciągu 14 dni  od doręczenia towaru.

* Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

*  Konsument powinien w ciągu 14 dni od doręczenia produktu złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

* Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

*Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

* Sprzedawca niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy) zwróci dokonaną przez konsumenta płatność za zakupiony towar. Sprzedawca, ma możliwość odroczenia terminu zwrotu płatności do czasu otrzymania i oceny stanu towaru.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia  w którym weszli Państwo w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towarów.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas : Butshoes Firma Handlowa Ozimska 16 lok. 208 45-057 Opole info@bialybucik.pl tel 774546357 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary na adres  Butshoes Firma Handlowa Ozimska 16 lok. 208 45-057 Opole niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sklep ma możliwość odroczenia terminu zwrotu płatności do czasu otrzymania i oceny stanu towaru.

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni.

 

 

 

 

 

 

 

 


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) –

 

Adresat: Butshoes Firma Handlowa Ozimska 16 lok. 208 45-057 Opole info@bialybucik.pl tel 774546357

 

Ja/My:................................... niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:..................

Data zawarcia umowy/odbioru...............................................

Imię i nazwisko konsumenta............................

Adres konsumenta...............................

 

 

Podpis konsumenta.................... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data.....................................................

 

 

 

Opis procedury reklamacyjnej:
1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@bialybucik.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1.imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2.datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3.przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4.wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Adres przedsiębiorstwa:
Butshoes Firma Handlowa
ul: Ozimska 16 lokal 208
45-057 Opole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TEKSTY WRAZ GRAFIKĄ, ZDJĘCIAMI ORAZ KODEM HTML UŻYTE NA STRONIE WWW.BIALYBUCIK.PL, STANOWIĄ WŁASNOŚĆ FIRMY BUTSHOES F.H. WYKORZYSTYWANIE ICH W CELACH ZAROBKOWYCH  BEZ NASZEJ ZGODY JEST NIEZGODNE Z  PRAWEM AUTORSKIM. KAŻDE NARUSZENIE PRAW BĘDZIE DOCHODZONE NA DRODZE CYWILNO-PRAWNEJ. ZGODNE Z USTAWĄ Z DN. 04.02.1994R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 POZ.93) ORAZ Z USTAWA Z DN. 08.06.1993R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. NR. 47 POZ. 211)